Forum BitHub.pl - kryptowaluty, finanse, gospodarka - Zasady ochrony danych osobowych

Polityka Prywatności forum internetowego w domenie forum.bithub.pl

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z internetowego forum dyskusyjnego, funkcjonującego w domenie forum.bithub.pl
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem i korzystaniem z forum

a. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
b. Administratorem danych jest FlyingAtom.shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720488, NIP: 8971852394,
c. Dane przetwarzane są w następujących celach:
i. umożliwienia wygodnego korzystania z forum,
ii. monitorowania nadużyć,
iii. informowania o treściach i usługach spółek FA lub partnerów administratora,
iv. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
v. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vi. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność w procesie realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają natomiast na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających forum, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na forum.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta na forum

a. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło) - w zależności od potrzeb. W przypadku niektórych usług także fotografia.
b. Administratorem danych jest: FlyingAtom.shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720488, NIP: 8971852394, [email protected]
c. Dane przetwarzamy w celach:
i. umożliwienia wygodnego korzystania z forum oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług - na przykłąd dodawania ogłoszeń),
ii. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
iii. informowania o treściach i usługach spółek FA lub partnerów administratora,
iv. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
v. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
vi. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, za pomocą dostępnych funkcjonalności lub pisząc na [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem forum, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
f. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z ogłoszeń

a. Dane: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj - w zależności od potrzeb) W przypadku usługi dodawania ogłoszeń wymagane będzie uprzednie założenie konta – w zakresie danych podawanych przy rejestracji stosuje się odpowiednio informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
b. Administratorem danych jest: FlyingAtom.shop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kącik 5/1, 30-549 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720488, NIP: 8971852394, [email protected]
c. Dane przetwarzane będą w celach:
i. publikowania ogłoszenia w serwisie;
ii. umożliwienia kontaktu z ogłoszeniodawcą;
iii. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności;
iv. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników
v. obsługi reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.
d. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (w zakresie celów z ppkt. a., b. i e.) oraz do wypełnienia ww. celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
e. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających forum, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
f. Poprzez dodanie ogłoszenia, użytkownik decyduje się na udostępnienie swoich danych w serwisie w celu kontaktu w sprawie ogłoszenia. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
i. prawo żądania dostępu do danych,
ii. prawo żądania sprostowania danych;
iii. prawo żądania usunięcia danych,
iv. prawo żądania przeniesienia danych,
v. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
vi. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
vii. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
viii. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się skontaktować z Administratorem danych pod adresem [email protected]